2/09/2007

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελ. Επιτροπή

Δ.Συμβούλιο
Πατεράκης Γεώργιος με 145 ψήφους
Πρόεδρος
Κοντογιάννη Αθηνά με 122 ψήφους
Αντιπρόεδρος
Περιστέρης Ευάγγελος με 101 ψήφους
Ταμίας
Μπαφίτη Βασιλική με 87 ψήφους
Γεν. Γραμματεύς
Κανάκη Αναστασία με 85 ψήφους
Σιδεριάς Κωνσταντίνος με 84 ψήφους
Χελιώτη Σταματίνα με 72 ψήφους
Μέλη
Ε.Επιτροπή
Χατζησταματίου Αθανάσιος με 154 ψήφους
Αναστασίου Λεονάρδος με 138 ψήφους
Καραμπίνης Αναστάσιος με 102 ψήφους

No comments: