10/10/2009

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελ. Επιτροπή

Δ. Συμβούλιο
Πρόεδρος
Πέτρου Μελπομένη - 178 ψήφοι
Αντιπρόεδρος
Μπουτσίνη - Αυγουστάκη Μοσχούλα - 105 ψήφοι
Γ.Γραμματέας
Χελιώτη Σπηλιωτοπούλου Σταματίνα - 125 ψήφοι
Ταμίας
Κακκαλής Ελευθέριος - 92 ψήφοι
Μέλη
Πιέτρη - Παναγιώτου Φανή - 146 ψήφοι
Κανάκη Γρηγορία - 92 ψήφοι
Κανάκη Αναστασία - 65 ψήφοι
Εξελ. Επιτροπή
Ρομποτής Κων/νος
Καραμπίνης Αναστάσιος
Χατζησταματίου Αθανάσιος

No comments: